053 – 480 24 00 info@bedrijfshypotheek.nl

Zakelijke hypotheek zonder eigen inbreng?

In principe is het niet mogelijk om een zakelijke hypotheek op een bedrijfspand te vestigen zonder dat u als bedrijf uw eigen geld (eigen vermogen) inbrengt in de koop. Dus houd er bij de aankoop van een bedrijfspand rekening mee dat u ongeveer 30% van de waarde van het pand zelf moet “bijpassen”.

Eigen inleg, zoals het ook wel wordt genoemd is dus eigen altijd nodig wilt u een bedrijfshypotheek aanvragen voor de aankoop van zakelijk onroerend goed. De aankoopsom minus eigen inleg bepaalt dan ook vaak het maximale leenbedrag voor uw bedrijfspand waarin u zakelijk investeert. Vergeet u zéker ook de bijkomende kosten niet, zoals belastingen, provisies en advies fee niet!

Onmogelijk is het ook weer niet…

Zijn er dan helemaal geen situaties denkbaar waarbij u een zakelijke hypotheek zonder eigen inbreng kunt regelen? Wilt u een bedrijfspand financieren dan is een eigen inleg inderdaad vereist. Maar wanneer u bijvoorbeeld uw zakelijke hypotheek van uw bedrijfspand wilt herfinancieren, dan kan het zijn dat u al heeft afgelost of de waarde van uw pand is gestegen.

 

Loan-to-Value

Als het daardoor zo is dat uw zakelijke lening of bedrijfshypotheek minder dan (bijvoorbeeld) 70% van de marktwaarde van uw bedrijfspand (loan to value) bedraagt, dan kan het zijn dat er geen eigen inbreng meer is vereist. Zo werkt het vaak bij de traditionele banken. Maar er zijn méér mogelijkheden!

Alternatieve financiering is allang niet meer alternatief

Ook wanneer u uw commercieel vastgoed door middel van een alternatieve financiering of alternatieve financieringsvormen zoals een platform of crowdfunding financiert, is er niet altijd eigen inbreng nodig. Bij zulke platform of crowdfunding is vervroegd aflossen ook vaak ruimschoots mogelijk. Deze alternatieve financieringsvormen niets anders dan innovatieve ondernemingen die andere hypotheekverstrekkers goede en professionele concurrentie bieden. Juist deze nieuwe, moderne financieringsmogelijkheden bieden veel goede opties voor het financiering van uw MKB bedrijfspand!

Waar moet u nog meer rekening mee houden?

Een bedrijfshypotheek, ook wel zakelijke hypotheek genoemd, wijkt op een aantal punten af van een hypothecair krediet of particuliere lening voor een woning. Zo is bijvoorbeeld de looptijd zakelijke hypotheek vaak korter dan die van een particulier hypothecair krediet. Een zakelijke lening kent vaak een kortere looptijd, meestal ergens tussen de 10 en 20 jaren. Een hypotheek voor een particulier kent daarentegen vaak een gemiddelde looptijd van 30 jaren.

Boetevrij aflossen

Zelfs geheel boetevrij aflossen is dan niet heel erg vreemd. Dat kan erg prettig zijn wanneer u uw bedrijfspand wilt financieren of zelfs herfinancieren. Voor het bepalen van de marktwaarde van uw nieuwe bedrijfspand kan de eis zijn: “laat een taxatie uitvoeren”.

Overdrachtsbelasting aankoop bedrijfspand in 2023

Gaat u een nieuw bedrijfspand kopen middels een zakelijk krediet? Dan moet u ook rekening houden dat met belasting wanneer u een bedrijfspand koopt. Een bedrijfspand kopen kent een overdrachtsbelasting van 10,4% van de waarde van het pand. Houdt u met deze en andere voorwaarden goed rekening, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Eventueel kunnen onze adviseurs in een persoonlijk gesprek dit soort zaken die van belang zijn wanneer u een bedrijfshypotheek sluit toelichten. Ook de mogelijkheden van investeerders, aflossing en een aantal factoren die van invloed zijn, kunnen worden besproken. Houdt u er ook rekening mee dat de branche waarin u onderneemt van invloed is op de manier waarop investeerders of geldverstrekkers naar de financiering van bedrijfspanden kijken.

Komen startende ondernemers in aanmerking voor een vastgoedfinanciering?

Bij een traditionele bank vragen ze vaak de jaarcijfers van de laatste 3 jaren op. Als je die niet kunt overleggen is er voor jouw onderneming dan helemaal geen financiële ruimte voor aankoop van bedrijfspanden? Gelukkig is dat wel degelijk het geval. Er zijn voldoende platformfinanciers of crowdfunders die geloven in de investering in een pand.

En afhankelijk van het type pand is er soms ook een één op één business angel (of business angels) die als financier kan en wil optreden om het benodigde bedrag te funden.

Platformfinanciers of crowdfunding zijn inmiddels gegroeid tot professionele ondernemingen die jouw onderneming financieren en de lening verstrekken die je nodig hebt om je onderneming te laten groeien en bloeien.

Minimale jaaromzet vereist? Bij starters?

Een veel gestelde vraag is of er bij startende ondernemers een minimum aan jaaromzet van toepassing is om een zakelijke hypotheek te financieren? Het antwoord is eigenlijk heel logisch; er is niet echt een minimale omzet vereist. Bovendien zijn er meerdere factoren van invloed. Maar als je een bedrijfspand wilt kopen en daar geld voor wilt lenen moeten er natuurlijk wel inkomsten zijn waarmee je de rente en aflossing kunt voldoen.

Trackrecord en prognoses

Over het algemeen geldt; hoe meer trackrecord je hebt hoe beter. Heb je een (te) korte trackrecord, dan zijn je ondernemingsplan en prognoses over je omzetontwikkeling van belang. Hoe beter onderbouwd, hoe realistischer je verhaal, hoe groter je kansen op een hypotheek.

Als je gaat voor zakelijk geld lenen, al dan niet voor je bedrijfspand, moet je eigenlijk altijd laten zien dat je het geleende bedrag kunt terugbetalen. Zo werkt het met een reguliere hypotheek, maar zéker ook met een bedrijfshypotheek.

Herfinancieren voor een lagere rente?

Wanneer u uw huidige financiering voor uw bedrijfspand wilt herfinancieren (bijvoorbeeld omdat de looptijd of rentevastperiode is verstreken) is een taxatie eigenlijk altijd het uitgangspunt. Ook hier bepaalt dat weer of en hoeveel u kunt financieren én dus ook of en hoe groot uw eigen inbreng in de financiering moet zijn.

Afhankelijk van het soort financiering is er vaak al afgelost op zakelijke leningen, waardoor de er niet (opnieuw) zelf geld ingelegd hoeft te worden. Soms kan er zelfs een extra kapitaalsinjectie voor de onderneming worden opgenomen!

De gouden regel

De gouden regel bij herfinanciering is dat je tot 70% van de marktwaarde van je bedrijfspand zonder eigen inleg kunt financiering. Is sommige uitzonderingsgevallen is dat zelfs tot 90% maar daarvoor moeten de cijfers en kengetallen van je onderneming wel écht kloppen. Als je er dus voor minimaal eigen geld inleggen gaat, zorg dan voor goede winst, een goede vermogenspositie en een mooie cash flow!

Welke bijkomende kosten zijn er bij een bedrijfshypotheek?

Houd vooral rekening met bijkomende kosten. De belangrijkste en meest voorkomende kosten zijn: overdrachtsbelasting (2023: 10,4%), notariskosten, taxatiekosten en afsluitprovisies voor de geldverstrekker. Tot slot de adviesfee voor uw eigen, onafhankelijke adviseur.

 

 

Maak een afspraak!

    Waarom:


    Voorkeursdatum

    Voorkeur soort afspraak

    (op basis van het beantwoorden van de vragen komt deze bij ons binnen en wordt u binnen 2 werkdagen gebeld)